Olesen & Jensen A/S projekterer og installerer intelligente styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg i boliger, kontorbyggeri, boligforeninger og produktionshaller.

Med vores intelligente styringer - under ét kaldet IBI - sørger følere og sensorer for, at indeklimaet altid er optimalt for de mennesker, som færdes i bygningen. Lys- og temperaturforhold reguleres f.eks. efter døgnets rytme, lysindfald og antallet af personer i lokalet. Den intelligente styring sørger for, at bygningen byder på optimalt produktionsklima med et minimum af miljøgener. Den komplette styring, regulering og overvågning af energiforbruget sørger for optimal ressourceudnyttelse og medfører dermed store besparelser. "Det intelligente hus" sørger samtidig for, at kun personer med tilladelse får adgang til huset. Huset/bygningen er med andre ord selvregulerende på mange niveauer, og kan også producere data om sig selv til brug for analyse.

En bygning med intelligente styringer lever længere og er billigere i drift end det traditionelle hus, og er derfor ofte en god forretning for dets ejere.

Der findes altid en løsning…