Nød- og panikbelysning skal sikre flugtvejene, hvis der skulle opstå en farlig situation, hvor lokaler og lignende skal forlades hurtigst muligt.

Nød- og panikbelysning træder i kraft, når den normale strømforsyning svigter. Ifølge bygningsreglementet og stærkstrømsbekendtgørelsen skal der udføres nød- og panikbelysning i en række offentlige lokaler f.eks. hoteller, institutioner, forsamlingslokaler, butikker, kontorlokaler med videre. Udover eftersyn af nød- og panikbelysningen hvert andet år, findes der en lang række regler på området, både når det gælder installation og service. Dem kender Olesen & Jensen A/S.