Selvom vi i dag har en rimelig stabil el-forsyning, kan man aldrig vide sig sikker, og et evt. strømudfald kan have alvorlige konsekvenser både menneskeligt, miljømæssigt og rent økonomisk.

Virksomheder, institutioner og øvrige forbrugere, som er afhængig af en kontinuerlig elforsyning, hvor en uventet strømafbrydelse medfører fatale konsekvenser - herunder i særdeleshed sundhedsområdet, IT/tele-sektoren, bank, og produktionsvirksomheder bør sikre sig med et UPS anlæg.

Et UPS anlæg er i princippet et selvstændigt elværk som forsynes af en batteribank. UPS anlægget indsættes i elforsyningen mellem det offentlige elnet og det kritiske udstyr, således at den kritiske last er total beskyttet ikke mindst mod afbrydelser i net forsyningen, men også mod de forskellige former for støj, transienter, peaks, og andet som findes på det offentlige elnet.

Har man krav om backupstrøm i mere end 1 time, anbefaler vi at supplere UPSen med et generatoranlæg, dette giver den billigste vedligeholdelse og minimerer behovet for en stor batteribank, der løbende skal skiftes ud.

Et generatoranlæg er en kombination af en diesel motor skruet sammen med en el-generator som genererer strøm. Generatoranlæg bruges steder, hvor el-nettet ikke er tilsluttet eller som nødstrøm, hvis der er strømudfald.

Vi både leverer og monterer UPS anlæg samt generatoranlæg i samarbejde med anerkendte leverandører.

Der findes altid en løsning…