Når det drejer sig om entrepriser stilles der efterhånden større krav til levering af samlede teknikløsninger, hvilket vil sige at entrepriserne ikke længere fagopdeles, men ønskes udført af én leverandør på alle tekniske installationer.

En teknikentreprise består ofte af både el, sikring, data, CTS, VVS, ventilation og køl i en og samme leverance og formålet er bl.a. at integrere alle de tekniske anlæg på et netværk.

Hvis du som kunde ønsker én leverandør på de tekniske fag, tager vi gerne ansvaret for en samlet teknikentreprise. Vi har bl. a. udført teknikentrepriser for Velux koncernen.