Tilbud på Varmepumpe.

 

Spar på energien - luft/luft varmepumpe

De fleste danske sommerhuse er el-opvarmede, hvilket er økonomisk og miljømæssigt en dårlig måde. Med en luft/luft varmepumpe, der er udviklet til det nordiske klima, har du en effektiv og billig måde at opvarme dit sommerhus på. Du sparer ikke bare over halvdelen af dit elforbrug, dit indeklima bliver også langt bedre og lugten af indelukket sommerhus forsvinder. Investeringen er tilbagebetalt i løbet af få år.

En luft/luft varmepumpe kan desuden opsættes til betjening via en mobiltelefon/smartphone, så der er dejligt varmt, når du når frem til sommerhuset. Varmepumpen kan ligeledes give advarsler, hvis der er strømsvigt eller udsving i elforbruget, så du ikke kommer frem til et hus med frostsprængte rør pga. en  sprunget sikring eller et HPFI relæ, som er slået fra. 

Spar på energien - luft/vand varmepumpe

Med en luft/vand varmepumpe har du en nemmere og billigere mulighed for opvarmning af din bolig og dit brugsvand med vedvarende energi end med et jordvarmeanlæg. En luft/vand varmepumpe er ofte en god investeringsmulighed, hvis dit energiforbrug ikke er alt for højt, da en luft/vand varmepumpe er lidt dyrere i drift end et jordvarmeanlæg. Til gængæld er investeringen langt mindre.